Aanleg

Zachte of losse ondergrond

Gelijkmatig zaaibeeld

Optimale ontkieming

In elk seizoen komen momenten voor waarop de grasmat moeite heeft om te herstellen, of waar de grond te zacht en los is voor het traditionele dubbele schijven doorzaaiproces. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan sportvelden waar de competitie door blijft gaan, of een gazon wat aangelegd moet worden door middel van het inzaaien van nieuw gras. In deze tijden wordt er gezocht naar verbeterde zaaimethodes die de zode niet beschadigen, en die tegelijkertijd de kwaliteit en opkomst van Vredo handhaven.

Hierin komt de Vredo Stitch compact om de hoek kijken als een passende oplossing. Met twee Stitch-rollen, elk met scherpe, vlakke tanden, worden tussenpozen gecreëerd waarin het zaad zich nestelt. Door wel 1600 kleine insnijdingen per vierkante meter te maken, ontstaat er een gelijkmatig beeld van de zaden.

Het aanhoudende streven naar het vasthouden van het zaad resulteert in een optimaal resultaat voor kieming en groei. Hiermee is de Stitch compact een leidende spijkerrolzaaimachine op de markt.